ŠPILJARI NA STIJENSKOJ VJEŽBI U CVETLINU

Ove je nedjelje na „Velikoj pećini“, u Cvetlinu, održana stijenska vježba gorske službe spašavanja stanice Varaždin na kojoj su sudjelovali i članovi Speleološke udruge „Kraševski zviri“ iz Ivanca. Na vježbi koja se odvijala kroz penjački smjer dužine 60-tak metara, u dva navrata su spuštena nosila, te su izrađena sidrišta za napredovanje i spašavanje za potrebe moguće akcije spašavanja kao i treninge penjanja po užetu speleološkim tehnikama na budućim speleološkim školama. Radi se o najvišoj vertikalnoj stijeni našeg kraja, geološke starosti srednjeg trijasa, vapnenačkog sastava. Vježbi je nazočilo 11 članova GSS stanice Varaždin od čega su četvorica članovi speleološke udruge „Kraševski zviri“ Ivanec, Matija Belač, Ladislav Juhas, Vanja Lončar i Tomica Matišić organizator vježbe.

Tomica Matišić