Kako postati članom udruge

Član Udruge nakon plaćanja članarine ima pravo:

  • aktivno sudjelovati u radu Udruge, davati prijedloge i donositi odluke,
  • koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Udruge,
  • koristiti se povlasticama koje imaju članovi Udruge,
  • birati i biti biran u tijela Udruge, ako ima poslovnu sposobnost.

Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Udruge.

Obveze i odgovornosti člana Udruge jesu:

  • baviti se planinarskim, speleološkim, alpinističkim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene,
  • davati prijedloge i mišljenja o radu Udruge,
  • sudjelovati u donošenju odluka,
  • davati prijedloge i mišljenja na rad tijela Udruge,
  • redovito plaćati članarinu za tekuću godinu,
  • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti.