Udružni seminar o opremanju speleoloških objekata

Dana 20.10.2019. održan je udružni seminar o osnovama opremanja speleoloških objekata koju je vodio instruktor speleologije i član Speleološke udruge „Kraševski zviri“, Tomica Matišić.

Seminar se odvijao na stijeni visokoj 15-ak metara, uz makadamski put koji vodi prema vrhu Ivanščice.

Polaznici tečaja bili su speleolozi, speleolozi pripravnici te speleologinja suradnica i to redom: Vinka Dubovečak, Matija Belač, Valentina Kraš, Ladislav Juhas, Katarina Ribić i Tamara Špičko.

Na seminaru se ponovila važnost uzlova te se ponovila primjena svakog nakon čega je svaki polaznik tečaja izrađivao prirodna sidrišta i međusidrišta koristeći stabla.

Nakon toga ponovile su se osnove odabiranja kvalitetne stijene za postavljanje fikseva, spitova te pločica. Tada je većina polaznika napravila svoju liniju za napredovanje kombinacijom bušenja i spitanja na stijeni gdje su se upotrebljavala prirodna te umjetna sidrišta i međusidrišta.