Monitoring onečišćenih speleoloških objekata (Lepoglava)

Dana 13. i 19. listopada 2019. godine članovi Speleološke udruge „Kraševski zviri“ Ivanec napravili su monitoring speleoloških objekata na području Grada Lepoglave. Fokus monitoringa je bio na onečišćenih speleoloških objekata.

Četiri speleološka objekta se nalaze na području Ravne gore, dok se jedan objekt nalazi na području Ivanščice. To su redom: Jelovec jama, Jama u Velikim Vrtanjima (Jadekova jama), Jama na Roščici, Markova (Bračkova) jama te jedan umjetni speleološki objekt Rudnik Velika Sutinska.

Navedene speleološke objekte istraživalo je Hrvatsko biospeleološko društvo iz Zagreba te Speleološka udruga „Kraševski zviri“ iz Ivanca.

Zadnji monitoring navedenih speleoloških objekata proveden je 2017. godine, za vrijeme izrade diplomskog rada članice udruge, Valentine Kraš.

Pozitivna stvar je da je u roku od 2 godine nije zamijećen novi otpad.

Pojedini onečišćeni speleološki objekti nalaze na vodozaštitnom području te na području ekološke mreže NATURA 2000.

Najteži pristup te najviše otpada je zamijećeno u Jelovec jami koja se nalazi sjeverozapadno od Predragovog puta (glavni makadamski put koji vodi prema Filićevom domu) i sjeverno od Cimerplaca na Ravnoj gori. Ulaz jame se nalazi na 522 m n.v. te je do ulaza teže doći zbog guste vegetacije (nisko raslinje). Dubina jame iznosi 12 m.

Otpad koji je ustanovljen u jami su kosti životinja (nije točno identificirana vrsta životinje). Navedeni otpad se nalazi u 11 plastičnih vreća. Budući da u jami ima dosta organskog materijala (otpiljeni trupci, balvani, lišće, zemlja) moguće da je ispod tog materijala postoji još otpada.

Većina otpada koji je bačena u jamu zaustavio se na polici na oko 8 m dubine, dok je jedan dio nađen na dnu jame.

Jelovec jama nalazi se na području II. zone sanitarne zone zaštite izvorišta „Ravna gora“.

Datum: 13.10.2019., ekipa: Vinka Dubovečak, Marko Žuliček, Katarina Ribić


Jama u Velikim Vrtanjima (Jadekova jama) dubine je 15 m te se nalazi u blizini zaseoka Jadeki na sjevernom dijelu Ravne gore. Ulaz se nalazi u većoj vrtači, pokraj markiranog planinarskog puta. U jami je zamijećen razni komunalni otpad (staklena ambalaža, metalni otpad, sprejevi, najlonske vreće, plastična ambalaža i dr.). Jedan dio otpada je uglavljen između blokova stijena (glonđi).

Jadekova jama se nalazi na području ekološke mreže NATURA 2000, POVS: HR2000369 – vršni dio Ravne gore.

Datum: 13.10.2019., ekipa: Vinka Dubovečak, Marko Žuliček, Katarina Ribić

Rudnik Velika Sutinska nalazi se uz potok Žarovnica te je relativno dobro pristupačan. U rudniku i ispred njegovog  ulaza pronađena je veća količina staklene ambalaže, građevni otpad, kanistri i dr.

Rudnik se nalazi na području II. zone sanitarne zone zaštite izvorišta „Sutinska“ te na području ekološke mreže NATURA 2000: POVS: HR2000369 – vršni dio Ravne gore.

Datum: 13.10.2019., ekipa: Vinka Dubovečak, Marko Žuliček, Katarina Ribić

Jama na Roščici nalazi se u naselju Crkovec, uz makadamski put. Jama još službeno nije istražena (nije izrađen speleološki nacrt). U jami se nalazi podosta građevnog otpada, (salonitne ploče, cigle, crijep), staklena ambalaža, kosti i dr.

Također, jama je stanište šišmiša, budući da je već u 2 navrata zamijećen šišmiš u jami.

Datum: 19.10.2019., ekipa: Vinka Dubovečak, Damir Androić

Markova (Bračkova) jama se nalazi na području Ivanščice, blizu Bračkove špilje. Na dnu jame je zamijećeno keramičko i stakleno posuđe.

Markova jama se nalazi na području ekološke mreže NATURA 2000: POVS: HR 2000371 – Vršni dio Ivančice.

Datum: 19.10.2019., ekipa: Vinka Dubovečak, Damir Androić