Sudjelovanje na seminaru o orijentaciji

Od 29. studenog do 1. prosinca 2019. godine održan je Seminar o orijentaciji kojeg je organizirao Speleološki klub Ozren Lukić (SKOL) i Komisija za speleologiju HPS-a. Seminar je održan u prostorijama HGSS stanice Zagreb, na tzv. Žici.  Voditelj seminara je bio Damir Janton (SKOL).

Seminaru su prisustvovali i članovi Speleološke udruge “Kraševski zviri” Ivanec: Matija Belač, Damir Androić i Vinka Dubovečak.

Na seminaru je sa sudionicima provedeno ponavljanje o orijentaciji putem topografskih karata i kompasa, GPS-a te su predstavljeni načini orijentacije mobilnim aplikacijama (Orux maps i Avanza maps). Također je prikazan i program QGIS (Quantum GIS) za izradu i analiziranje karata te njihovu primjenu u speleologiji.  Sve je to napravljeno kroz teoretska predavanja, radionice “step by step” te praktični dio (na terenu).