Speleološki kamp “Ravna gora 2021”

Vikend akcijama tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2021. naša udruga organizirala je „Speleološki kamp Ravna gora 2021“ uz potporu Komisije za speleologiju HPS-a i Varaždinske županije. Rezultat istraživanja bila je izrada 16 speleoloških nacrta (12 špilja i 4 jame). Na kampu je bilo istraženo sveukupno 196,5 m podzemnih kanala.
Ako ne računamo prijašnja arheološka i paleontološka istraživanja špilja na Ravnoj gori, speleološke objekte na Ravnoj gori su prvi sustavno počeli istraživati biospeleolozi iz Hrvatskog biospeleološkog društva iz Zagreba 2006. godine. Navedena istraživanja objavljena su u radovima autora Ozimec R. i Šincek D. 2009. i 2011. godine (Speleološki objekti Ravne gore i njihov značaj, Speleološki objekti planinskih masiva SZ Hrvatske). Poneke speleološke objekte je istraživao i SO HPD „Željezničar“ iz Zagreba.
Članovi naše udruge su Ravnu goru počeli istraživati s osnutkom udruge 2009. godine.
Speleološki objekti koji su istraživani na kampu „Ravna gora 2021“ pronađeni su rekongnosciranjem terena prijašnjih godina, dok su nam za poneke objekte lokacije ulaza dojavili Dubravko Šincek i Hrvoje Cvitanović – Cvite te im se ovom prilikom zahvaljujemo! Najveći broj speleoloških objekata istraženo je na području Kuča-gore, predjelu Ravne gore između Velike i Male Sutinske.
S istraživanjem u 2021. godini, do sada je na Ravnoj gori istraženo čak 51 prirodni speleološki objekt. Najviše istraženih speleoloških objekata je na području Grada Lepoglave i Općine Klenovnik.

Jedan dio speleoloških objekata na Ravnoj gori topografski je snimljeno klasičnom tehnikom crtanja (na milimetarskom papiru), dok je jedan dio snimljen digitalnom tehnikom (na mobitelu programom Topodroid). Nakon crtanja na terenu, svi speleološki nacrti su obrađeni na računalu.

Od istraženih speleoloških objekata 2021. godine, 2 jame su onečišćene otpadom (jame Smećica i Grobnica) što je prijavljeno u Čisto podzemlje, volontersku inicijativu koji vode bazu onečišćenih speleoloških objekata RH. Svi istraženi speleološki objekti predat će se u katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske kojeg vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Tablica 1. Istraženi speleološki objekti na kampu „Ravna gora 2021“ poredani kronološkim redom istraživanja

RB

NAZIV OPĆINA/GRAD DATUM ISTRAŽIVANJA AUTOR NACRTA EKIPA DULJINA (m)

DUBINA (m)

1 Špilja na Kuća gori Klenovnik 5.6.2021. Pofuk Ivana Androić Damir, Androić Nikolina, Dubovečak Vinka, Pofuk Ivana 5.30  
2 Kukeljka Lepoglava 5.6.2021. Androić Nikolina Androić Damir, Androić Nikolina, Dubovečak Vinka, Pofuk Ivana 8.20  
3 Sotinska špilja Lepoglava 5.6.2021. Pofuk Ivana Androić Damir, Androić Nikolina, Dubovečak Vinka, Pofuk Ivana 7.50  
4 Radni ponedjeljak Lepoglava 6.6.2021. Dubovečak Vinka Androić Damir, Dubovečak Vinka, Kraš Valentina 12.20 11.7
5 Jurišina špilja Lepoglava 12.6.2021. Jagetić Jurica Androić Damir, Androić Nikolina, Dubovečak Vinka, Jagetić Jurica, Žuliček Marko 26.00  
6 Lisičja špilja Lepoglava 12.6.2021. Androić Nikolina Androić Damir, Androić Nikolina, Dubovečak Vinka, Jagetić Jurica 5.90  
7 Tisina špilja Lepoglava 12.6.2021. Androić Nikolina Androić Damir, Androić Nikolina, Dubovečak Vinka, Jagetić Jurica 7.60  
8 Bršljanova špilja Lepoglava 12.6.2021. Jagetić Jurica Androić Damir, Androić Nikolina, Dubovečak Vinka, Jagetić Jurica 6.40  
9 Smećica Klenovnik 13.6.2021. Pofuk Ivana Androić Damir, Androić Nikolina, Dubovečak Vinka, Jagetić Jurica, Pofuk Ivana, Žuliček Marko 9.90 6.4
10 Koralka Klenovnik 13.6.2021. Pofuk Ivana Androić Damir, Androić Nikolina, Dubovečak Vinka, Jagetić Jurica, Pofuk Ivana, Žuliček Marko 6.90  
11 Višnjička špilja Lepoglava 24.7.2021. Pofuk Ivana Dubovečak Vinka, Jagetić Jurica, Pofuk Ivana 5.10  
12 Prava zagorska jama Lepoglava 24.7.2021. Pofuk Ivana Dubovečak Vinka, Jagetić Jurica, Pofuk Ivana 5.00 4.1
13 Vindija Donja Voća 5.8.2021 Jagetić Jurica Androić Nikolina, Jagetić Jurica, Kraš Valentina, Njegovec Marko 51.50  
14 Grobnica Klenovnik 5.8.2021 Androić Nikolina Androić Nikolina, Jagetić Jurica, Kraš Valentina, Njegovec Marko 24.00 18
15 Pod balkonom 1 Bednja 29.8.2021. Dubovečak Vinka Androić Damir, Dubovečak Vinka 8.60  
16 Pod balkonom 2 Bednja 29.8.2021. Androić Damir Androić Damir, Dubovečak Vinka 6.40  
UKUPNO: 196.50 40.2

Kartografski prikaz istraženih speleoloških objekata na Ravnoj gori (IZvor: Geoportal DGU)

 

Špilja na Kuća gori (duljina 5,3 m), Foto: V. Dubovečak

Kukeljka (duljina 8,2 m), Kukelj brdo, Foto: V. Dubovečak

Sotinska špilja, kanjon Velike Sutinske (duljina 7,5 m), Foto: V. Dubovečak

Jama Radni ponedjeljak (dubina: 12,2 m), Foto: V. Dubovečak, D. Androić

Druga najdulja špilja istražena na kampu je Jurišina špilja s 26 metara kanala što je čini 6. najduljom špiljom na Ravnoj gori (iza Cerjanske špilje/Dopolanščice, Velike špilje kod Goranca / Mačkove špilja, špilje Vindije, Zdenca pri Ciglaru, Špilje pod Butinom). Ulaz u špilju otkrio nam je Dubravko Šincek. Za nju smo dobili informaciju da je služila kao sklonište lokalnim stanovnicima u Drugom svjetskom ratu.

Foto: V. Dubovečak, D. Androić

 

Lisičja špilja (5,9 m), foto: V. Dubovečak

Tisina (7,6 m) i Bršljanova špilja (6,4 m) u kanjonu Male Sutinske, foto: V. Dubovečak

 

Jama Smećica, Kuča gora, dubina 6,4 m., foto: V. Dubovečak

Špilja Koralka, Kuča gora (duljina 6,9 m), foto: V. Dubovečak

Višnjička špilja, ispod sjevernog paraglajderskog uzletišta, duljine 5,1 m, foto: V. Dubovečak

Prava zagorska jama duljine 5,00 m, foto: V. Dubovečak.
O pravoj dubini govori i činjenica da smo se u jamu spuštali leptirima 🙂

 

Na speleološkom kampu „Ravna gora“ 2021. godine najveći (volumenom) speleološki objekt koji je istraživan je špilja Vindija u Općini Donja Voća, s duljinom kanala od 51,5 m. Unatoč redovitom znanstvenom istraživanju špilje, nikad nije izrađen speleološki nacrt špilje. Špilja Vindija ima veliki arheološki i paleontološki značaj zbog čega je proglašena paleontološkim spomenikom prirode. Špilja je izmjerena totalnom stanicom, geodetskim uređajem koji omogućuje visoku preciznost izmjere. Po duljini kanala, Vindija je treća najdulja špilja na Ravnoj gori (iza Cerjanske špilje/Dopolanščice i Velike špilje kod Goranca / Mačkove špilja).

Foto: Valentina Kraš

Jama Grobnica (sinonim: Cinkalica 3, Markov skok), Goranec, dubine 18 m, foto Valentina Kraš.

Jama Grobnica je jama koja je otprije poznata na području Goranca (Općina Klenovnik), no također nikad nije izrađen precizan speleološki nacrt. Grobnica je druga najdublja jama na području Ravne gore s 18 metara dubine (iza Vila jame).

 

Špilje Pod balkonom 1 i Pod balkonom 2  (ispod Balkona i nedaleko Filićevog doma), duljine 8,6 m i 6,4 m, foto: V. Dubovečak, D. Androić