Seminar o digitalnom topografskom snimanju speleoloških objekata

Ovaj vikend, 23.-25.2. u Lovranskoj Dragi u Parku prirode Učka održao se seminar o digitalnom topografskom snimanju speleoloških objekata u organizaciji Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza.

Okupljanje sudionika počelo je u petak, dok je seminar službeno započeo u subotu blokom predavanja koji je obuhvaćao teme uvoda u digitalno topografsko snimanje i korištenje DistoX-a, korištenje softvera TopoDroid za crtanje speleoloških objekata te Android uređaji i njihovi dodaci koji se mogu koristiti u tu svrhu.

Nakon bloka predavanja krenuo je praktični dio seminara koji je obuhvaćao kalibriranje DistoX-a i digitalno topografsko snimanje pećine Oporovina, nedaleko od Lovranske Drage. Prikupljeni podaci iz TopoDroid-a izvezeni su za daljnju obradu u programima za obradu nacrta i obradu podataka prikupljenih topografskim snimanjem speleoloških objekata. Predstavljen je i rad u softveru cSurvey, koji ima potencijala znatno olakšati izradu digitalnih speleoloških nacrta.

Prikupljeni su izvezeni podaci digitalnog topografskog snimanja pećine Oporovine te izrađen kolaž svih izrađenih nacrta.

Na seminaru je bio i naš Jurica Jagetić u ulozi demonstratora.