Pronađene špilje na području Ivanščice (Mala peć, Košenine)

Tijekom rekognosciranja lepoglavskog (Male i Velike pećine, Turmeki) i loborskog dijela Ivanščice (Košenine) pronađene su 3 špilje: Malopećinska špilja, Košenička špilja i špilja koju treba još prokopati (Košenička špilja 2).
Također je izrađen i nacrt Malopećinske špilje.

Ekipa: Marko Žuliček, Damir Androić, Vinka Dubovečak

Foto: Damir i Vinka

Rekognosciranje Turmeka na području Lepoglave

Izrada nacrta Malopećinske špilje.

Pronađena špilja na području Košenina – Košenička špilja čiji se ulaz proširivao.

Polušpilja koju je potrebno proširiti blizu samog grebena Košenina.