Predstavljanje publikacije “Špilje i jame – podzemno bogatstvo Varaždinske županije”

Edukativnim predavanjem i predstavljanjem publikacije „Špilje i jame – podzemno bogatstvo Varaždinske županije“ obilježili smo Međunarodni dan georaznolikosti. Speleološki objekti tek su jedan segment georaznolikosti, te smo na njihovom primjeru željeli ukazati na važnost njene zaštite.

Publikacija je izdana u suradnji s Javnom ustanovom Priroda Varaždinske županije u kojoj su sažeto predstavljani najvažniji podaci o podzemnim objektima. Svi speleološki objekti prema Zakonu o zaštiti prirode od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu.

Unatoč tome što krško područje, koje je osnovni preduvjet za nastanak speleoloških objekata, u Varaždinskoj županiji zauzima tek 1,2% površine do sada su evidentirana ukupno 94 speleološka objekta. Ta brojka definitivno nije konačna jer rekognosciranjem terena konstantno nalazimo nove, a tek proteklog mjeseca pronađena je nova najdublja jama Varaždinske županije – Gliboka jama dubine -30,6 m na masivu Ravne gore.

Također, edukativnim predavanjem pojašnjena je problematika otpada u speleološkim objektima. U Varaždinskoj županiji 23% svih speleoloških objekata je onečišćeno različitim vrstama otpada. Naši planinski masivi nadaleko su poznati po bogatim zalihama pitke vode i mnoštvu prirodnih izvora, a upravo speleološki objekti predstavljaju izravnu vezu s podzemnim vodama. Svakim bacanjem otpada u mračno podzemlje direktnu štetu radimo upravo samima sebi.

Ovo smo događanje zaokružili demonstracijom speleološke opreme i premijernim prikazivanjem videa ovogodišnje speleološke škole, izrađenog od strane polaznika škole, Davora Pavlekovića

Nadam se da smo vas zainteresirali da nam se priključite u istraživanju i očuvanju našeg podzemnog bogatstva 😊