Očišćene dvije jame na Ravnoj gori

U nedjelju, 25.10.2020. sedmero članova Speleološke udruge “Kraševski zviri” Ivanec sudjelovalo je u čišćenju dvije jame na vršnom dijelu Ravne gore, na području Grada Lepoglave: Vranjka jame (dubine 5 m) i Jame u Velikim Vrtanjima (Jadekova) (dubine 15 m).
Akciju je financijski podržao Grad Lepoglava. Čišćenje je obavljeno u sklopu inicijative “Čisto podzemlje”, volonterske organizacije.
https://cistopodzemlje.info/hr/novosti/ociscene-jos-dvije-jame-na-ravnoj-gori/

Sveukupno je izvađeno oko 2m3 otpada, odnosno oko 20-ak vreća otpada.

Vranjka jamu je 2006. godine istražilo Hrvatsko biospeleološko društvo iz Zagreba. Prvi monitoring Vranjke jame od strane Speleološke udruge Kraševski zviri bilo je u svibnju 2017. godine. Tada nije zamijećeno onečišćenje jame. U ožujku 2020. uočeno je onečišćenje jame s punim crnim i jutenim, čvrsto zatvorenim vrećama.
U nedjelju se ispostavilo da je u tim crnim vrećama najviše životinjskih lešina te u manjoj mjeri ambalažni otpad (papir, plastika, metal, staklo. Otpad je sortiran koliko je to bilo moguće te propisno zbrinut.

Jamu u Velikim Vrtanjima (Jadekova jama) je istražilo Hrvatsko biospeleološko društvo iz Zagreba. Ista se nalazi uz planinarsku stazu koja polazi iz Donje Višnjice. Onečišćenje je bilo evidentirano na ulazu (plastična, staklena ambalaža, željezo, ostaci klaoničkog otpada).

Značaj navedenih jama je da se ulaz Jame u Velikim Vrtanjima (Jadekova jama) nalazi na području ekološke mreže NATURA 2000: Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS): HR2000369 Vršni dio Ravne gore, dok se Vranjka jama nalazi unutar područja III. zone sanitarne zaštite izvorišta “Ravna gora – Sutinska”!

Foto: Vinka Dubovečak, Damir Androić, Filip Vrbanec, Ivan Vojnović, Katarina Ribić

Budući da je epidemiološka situacija takva kakva je, manja ekipa speleologa provodila je čitavo vrijeme na otvorenom prostoru.

Ulaz Vranjka jame i pogled na otpad na dnu jame.

Ekipa na površini izvlači otpad i sortira ga. Izvlačenje je obavljeno speleološkom opremom te vrećama u kojima je otpad transportiran.

Nečija skripta izvađena iz jame. Nečija kuharica izvađena iz jame. Ispod ambalažnog otpada se tada zagreblo u životinjske lešine. 

Sadržaj crnih vreća kojih je bilo sigurno 10-ak.

Posao nije gotov, navedene vreće se moralo iznijeti iz vrtače van, do makadamskog puta. Transport otpada do makadamskog puta po strmini i skliskom terenu. 

Izvučeni otpad iz Vranjka jame.

 

Čeka se i druga pločica – čišćenje druge jame – Jame u Velikim Vrtanjima (Jadekova)

Sortiranje otpada na površini.

Zabijena i druga pločica Čisto podzemlje.

Nadamo se da će jame ostati čiste duže vrijeme!