Nacrtane dvije špilje u Gornjoj Selnici

Dana 16.08. nacrtana su dva speleološka objekta na području Gornje Selnice, Južna Ivanščica, dolina potoka Selnica.
Jedan speleološki objekt nazvan Inženjerka pronađena je prije, dok je druga špilja (Špičasta špilja) pronađena tijekom rekognosciranja terena.

Sudionici: Matija Belač, Valentina Kraš, Damir Androić, Nikolina Androić, Vinka Dubovečak

Foto: Vinka, Damir

Špilja Inženjerka dobila je naziv prema gospodinu inženjeru, Gabrijelu Kukcu koji nam je pokazao ulaz u špilju. Ulaz se nalazi na dnu 40 m stijene. Navedeni kraj je znatno okršen u dolini potoka Selnica.

Unutrašnjost je zaglonđana. Glavna dvorana je dimenzije 4 x 5 m. Duljina svih izmjerenih kanala iznosi 29 m, dok su kanali razgranati.

U jedan dio se i tehnički napredovalo, i to prema gore.

Druga špilja je pronađena tijekom istraživanja špilje Inženjerke. Nazvana je Špičasta špilja zbog geomorfološkog oblika kanala.

Pronađeni su i zanimljivi površinski geomorfološki oblici.

U jednoj manjoj podzemnoj šupljini pronađena je i minijaturna gljiva