Istraživanje Kuča jame na Ravnoj gori

Na području Ravne gore (predio Kuća-gora, Općina Klenovnik) već je ranije istraživana Kuča jama, no nije u potpunosti istražena.
Sinonim za Kuča jamu je još Jama 3 žabe i 3 daždevnjaka i Cinkalica 1.
Jama se spominje u literaturi Ozimec, R., Šincek, D., 2009: Speleološki objekti Ravne gore i njihov značaj, Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, No. 20, str. 65-103.
https://hrcak.srce.hr/48917

Kako koordinate ulaza od prije nisu bile dobre, ulaz u jamu smo uspjeli doći uz pomoć objašnjenja Dubravka Šinceka, predsjednika PD Ravna gora Varaždin.

Kako bi se uvjerili da se radi baš o toj jami, ekipa koju su činili Valentina Kraš, Marko Žuliček, Damir Androić i Vinka Dubovečak su se 02.siječnja 2021. zaletjela do jame i izradila speleološki nacrt.

Jama je dubine 15 m, jednostavne je morfologije te je bogata sigama.

Na naše ne baš preveliko iznenađenje, na dnu jame nalazi se i par vrećica otpada. Prema navodima D. Šinceka, prije 15-ak godina otpada unutra nije bilo.

Foto: Vinka

Valentina postavila jamu

Damir crta jamu

Bogatstvo siga

Ružni prizori za kraj – da dnu jame otpad.