Hrvatsko zagorje dobilo novu najdulju špilju – Sutinščicu!

U siječnju i veljači 2021. Speleološka udruga „Kraševski zviri“ Ivanec došla je do otkrića da se u naselju Mali Komor (Općina Mače) nalazi trenutačno najdulji speleološki objekt u Hrvatskom zagorju! Špilju su nazvali Sutinščica zbog istoimenog obližnjeg potoka koji je oblikovao cijelu dolinu Sutinskih Toplica.

Trenutačna duljina špilje iznosi oko 105 m te za prolazak dalje smeta voda (sifon) koja se sporo ocjeđuje u podzemlje.

Špilja će se nastaviti istraživati tijekom sušnijeg perioda.

 Ulaz u špilju je članovima udruge pokazao lokalni stanovnik gosp. Božo Cerčić iz Malog Komora koji je ispričao priču kako su prije 40-50ak godina unutra ulazili jedino rudari koji su bili hrabri za ulazak. Naveo je da unutra još postoje vertikale te kako je moguć spoj sa ponorom sa gornje strane brda. Kako se na ulazu tog ponora nalazi podosta smeća te kako su rudari uočili smeće u špilji s donje strane, može se pretpostaviti kako postoji poveznica tih dvaju ulaza.

Gospodin Božo je također rekao informaciju da za vrijeme intenzivnih padalina voda izlazi van kroz ulaz što predstavlja opasnost za ljude koji se u tom trenutku mogu naći u špilji. Pretpostavka je da je ulaz i povremeni izvor jer se tu nalazi kontakt krškog (vodopropusne stijene) i nekrškog terena (vodonepropusne stijene).

 Članovi udruge „Kraševski zviri“ Ivanec su ušli u špilju na način da su prvo otkopali sediment na ulazu koji se nataložio djelomično kao posljedica erozija tla s površine te kao posljedica taloženja sedimenta kojeg je donijela voda iz špilje.

Ulaz prije i poslije otkopavanja (Foto: Vinka Dubovečak, SUKZ)

Prva istraživačka ekipa špilje Sutinščice

Špilja se u toj istraženoj duljini generalno pruža od juga prema sjeveru. Kanali su prosječne širine oko 1 m i visine oko 1,5 m te čitavim putem meandrira, dok kanali imaju presjek u obliku „ključanice“. Takav morfološki oblik nastaje zbog snižavanja razine podzemne čime se najjače erozijsko-korozijsko djelovanje svelo na dno kanala u kojem je došlo do jačeg usijecanja korita.

Presjek kanala koji imaju oblik “ključanice” (Foto Damir Androić)

U nekim dijelovima špilja je bogata sigama (stalaktitima) koje su uništene najvjerojatnije prilikom prolaska znatiželjnih prolaznika u prošlosti.

Prema katastru speleoloških objekata u Republici Hrvatskoj, do sada su se najduljim speleološkim objektima u Hrvatskom zagorju slovile Židovske jame na Medvednici (Donja Stubica) sa 95 m podzemnih kanala te špilja Dopolanščica na Ravnoj gori (Klenovnik) sa 80 m podzemnih kanala koje su istražili Speleološki odsjek HPD „Željezničar“ i Hrvatsko biospeleološko društvo iz Zagreba.

 

Tekst: Vinka Dubovečak, Speleološka udruga “Kraševski zviri” Ivanec

 

U nastavku fotogalerija – autor Mario Musulin, SUKZ.