Gostovanje na tradicionalnoj tribini Geotehničkog fakulteta u Varaždinu

Dana 05. lipnja 2019. godine su članice SU “Kraševski zviri” Ivanec Valentina Kraš i Ana Bajsić gostovale na tradicionalnoj tribini Geotehničkog fakulteta u Varaždinu gdje su prezentirale rad naše udruge te održale predavanje “Onečišćenost speleoloških objekata u Varaždinskoj županiji”.

Autori fotografija: Geotehnički fakultet Varaždin (https://www.facebook.com/1456827867878045/posts/2522355137991974/), Valentina Kraš, Ana Bajsić