Članovi SU „Kraševski zviri“ Ivanec na seminaru samospašavanja za speleološke udruge 2019. u Zagrebu

Ovog vikenda, 25. i 26. svibnja u prostorijama Komisije za speleospašavanje HGSS-a u Zagrebu, održan je seminar samospašavanja za članove Komisije za speleologiju HPS-a. Organizator seminara je Komisija za speleologiju HPS-a, dok je program seminara, demonstracijska tehnika i sigurnost na užetu posvećena instruktorima Komisije za speleospašavanje HGSS-a. Na seminaru je sudjelovalo 25 speleologa i pripravnika speleologije, čiji je sigurnost brinulo devetoro instruktora KS HPS-a. Program seminara je bio vezan uz učenje i ponavljanje tehnike samospašavanja, zbrinjavanja unesrećenih osoba u speleološkim objektima, prijevoz unesrećenih osoba iz podzemlja, te teoretska predavanja vezana uz navedenu tematiku. Na seminaru su članovi Kraševskih zviri sudjelovali Ladislav Juhas, Matija Belač i Tomica Matišić kao instruktor.

Tomica Matišić

Foto: Tomica Matišić