Čišćenje ponora Sutinščice ♻️

U subotu, 07. listopada 2023. u volonteri Speleološke udruge „Kraševski zviri“ Ivanec u suradnji s Općinom Mače proveli su radnu akciju čišćenja ponora Sutinščice od odbačenog otpada. Zahvaljujemo Općini Mače koja je preuzela organizaciju i objeručke nas podržala u radnoj akciji.

Ponor se nalazi u Općini Mače u Krapinsko-Zagorskoj županiji. Udaljen je oko 230 m zračne linije i na 50 metara višoj nadmorskoj visini od ulaza špilje Sutinščice koja je s 254 m najdulja špilja Hrvatskog zagorja. Kroz pukotine u tlu, koje su zatrpane otpadom, voda ponire u podzemlje, a pretpostavka je da je ponor hidrološki povezan sa špiljom, što je posebno izraženo prilikom značajnijih količina oborina kada je špilja u potpunosti potopljena vodom.

U akciji čišćenja ponora uklonjeno je oko 5 kubika otpada. Uklonjen je sav „površinski“ otpad, odnosno otpad koji nije zatrpan zemljanim materijalom i nije ga potrebno otkopavati. Uklanjanjem površinskog otpada nailazimo na nove slojeve prikrivene zemljanim materijalom kojeg donosi povremeni vodeni tok koji ponire upravo na lokaciji čišćenja. Nažalost, zbog zemljanog materijala i ostatka otpada nismo uspjeli naći veći prolaz kroz koji bi se moglo ući u ponor i spojiti ga sa špiljom Sutinščicom.

Vrste otpada koje su nađene u ponoru: 2 akumulatora, dijelovi traktora (kardan, blok od motora), gume, televizija, radio, ambalaža od opasnih tvari (ulja, maziva i pesticida), vreće umjetnog gnojiva, vreća cementa, kosti domaćih životinja, staklena, plastična i metalna ambalaža, metalne i plastične kante, tekstil, obuća, dječje igračke, posuđe i dr. Vidljivo je da otpad nije recentni, već bi mu starost mogla biti i preko desetak godina.

Akciju čišćenja financijski je podržalo Čisto podzemlje u suradnji s Kieh’l Hrvatska. Čisto podzemlje je volonterska inicijativa hrvatskih speleologa s ciljem zaustavljanja bacanja otpada u podzemne objekte i podizanje ekološke svijesti.

„Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu“ ❤