Sudjelovanje na seminaru o digitalnom topografskom snimanju speleoloških objekata

Za vikend 19.- 20. veljače 2022 održan je seminar o digitalnom topografskom snimanju u Lovranskoj Dragi gdje su  sudjelovali troje članova Udruge – Valentina Kraš, Damir Androić i Vinka Dubovečak.

Seminar je održan u organizaciji SU Estavela i SO Velebit a uz podršku Komisije za speleologiju HPS, Hrvatskog speleološkog saveza te JU PP Učka. Voditelj seminara bio je Dino Grozić, instruktor speleologije.

Seminar je započeo u subotu predavanjima koji su obuhvaćali teme uvoda u digitalno topografsko snimanje i korištenje DistoX-a, korištenje softvera PocketTopo i topoDroid za crtanje speleoloških objekata te PDA i Android uređaji koji se mogu koristiti u tu svrhu.

Praktični dio seminara se odvijao u dvije grupe. Jedna grupa je uvježbavala ispravno kalibriranje DistoX-a, dok je druga grupa u špilji Oporovina započela digitalnim topografskim snimanjem. Po završetku zadataka, grupe su zamijenile uloge.

U nedjelju su održana predavanja o dodatnim funkcijama DistoX-a te praktični rad u grupama na temu izvoza podataka iz TopoDroida i PocketTopo-a za daljnju obradu u programima za obradu nacrta i obradu podataka prikupljenih topografskim snimanjem speleoloških objekata.

Nakon seminara uputili smo se na šetnicu “Slap” u Lovranskoj Dragi unutar PP Učka.

  

Fotografije: Valentina Kraš, Damir Androić, Vinka Dubovečak