Nova duljina špiljskih kanala Sutinščice iznosi 254 m!

Krajem 2021. i početkom 2022. godine smanjen je intenzitet ulaska u špilju Sutinščicu.

Razlog tome bila je povišena koncentracija ugljikovog dioksida i niska koncentracija kisika što je izmjereno mjernim uređajem Dräger kojeg nam je na korištenje ustupila Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Varaždin. Na mjerenje se odlučilo zbog poteškoća u disanju i prisutnoj glavobolji prilikom jednog ulaska u špilju ljeti.

U špilji Sutinščici je 15.09.2021. izmjerena koncentracija ugljikovog dioksida oko 4%, dok je koncentracija kisika iznosila oko 17%. Za usporedbu, parametri na otvorenom prostoru iznose 20,3% kisika i 0,05% ugljikovog dioksida.

Foto: Filip Šarc, SKOL

Na takve koncentracije plinova utječe najvjerojatnije stajaća voda u špilji koja „začepljuje“ prolaz zraku, postojanje prokapnice, veća količina mulja (organska tvar) koju voda donosi i taloži u špilji te naravno disanje čovjeka.

Za vrijeme niske razine vode (15.09.2021.) u špilji se fizički uspjelo prodrijeti dalje od 236 m, odnosno uspjelo se proći suženje, no zbog loše kvalitete zraka špiljski kanali se nisu snimili, odnosno docrtali.

Nakon oko 10 m kanala u špiljskom kanalu se nalazi jezero tj. sifon čiji prolaz dalje je na oko 1,5 m dubine pod vodom, a sam prolaz je minimalan i u mulju, što bi bilo izrazito teško proći u ovakvim uvjetima.

Zadnji špiljski kanali koje smo uspjeli proći te zadnje “jezero”

Zimi 2022. godine smo odlučili provjeriti kvalitetu zraka. Tako smo dana 12.02.2022. ponovno mjerili koncentracije plinova te ustanovili da se kvaliteta zraka znatno poboljšala. Izmjerena je koncentracija ugljikovog dioksida u rasponu od 0,04 do 0,6 %, dok je koncentracija kisika iznosila oko 20%.

Tog dana smo zadnje kanale u špilji i topografski snimili (Jurica Jagetić, Damir Androić, Vinka Dubovečak). Također, ustanovili smo i jedan spoj kanala kojeg ranije nismo zamijetili. S tim istraživanjem duljina špilje iznosi 254 m.

Mjerenje koncentracije plinova u špilji Sutinščici 12.02.2022.

Mjerenje kanala, izrada nacrta te pronađeni spoj špiljskih kanala

Nastavak istraživanja špilje?

Kako je sifon u špilji dalje izrazito teško proći, najveću perspektivu daljnjeg istraživanja predstavlja ponor koji se nalazi udaljen cca 230 m zračne linije od ulaza Sutinščice. Ta ponorna zona, odnosno pukotine u kršu kroz koju ponire voda u podzemlje nalazi se na oko 50 m višoj nadmorskoj visini te se pretpostavlja da voda koja utječe u ponor izlazi kroz ulaz Sutinščice van. Na ponornoj zoni se nalazi otpad kojeg je potrebno akcijom čišćenja izvući van. Pretpostavka je da ako tijekom intenzivnih padalina voda prolazi sustavom pukotina do špilje Sutinščice, da nekim dijelovima može proći i čovjek.

Ponorna zona iznad špilje Sutinščice