Češljanje terena – zima 23/24

Razdoblje bez vegetacije je najbolje za pretraživanje terena i pronalaženje novih špilja i jama.
Tijekom pretraživanja terena u Hrvatskom Zagorju pronađeno je još dodatnih 7 špilja i 2 potencijalne jame.
18. studenog 2023. godine tijekom pretraživanja predjela Ivanščice između Velikog Siljevca i Male Ivančice pronađena je špilja kojoj smo dali radni naziv „Kolinci“.
Opis fotografije nije dostupan.
10. prosinca 2023. godine pretraživan je dio Varaždinsko-topličkog gorja. Nije pronađen nijedan speleološki objekt.
30. prosinca 2023. godine tijekom pretraživanja Ravne gore oko Cimerplaca i izvora Dobre vode pronađena je jedna špilja radnog naziva „Mađaronova hižica“ te jedna potencijalna jama blizu Konjske jame.
Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i penjanje
31. prosinca 2023. godine pretraženo je brdo Roščica (Ravna gora). Nisu pronađeni speleološki objekti. Izvršen je monitoring Jame na Roščici koju je udruga u rujnu 2022. godine čistila od otpada. Nažalost, uočen je novi građevni otpad u jami.
1. siječnja 2024. godine pretražen je sjeverozapadni dio brda Strugača. Pronađena je jedna umjetna špilja u nekadašnjem kamenolomu.
Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba
2. siječnja 2024. godine pretražen je kanjon potoka Selnica na južnoj Ivanščici. Pronađene su 4 špilje i jedna jama.
Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i penjanje
Može biti slika sljedećeg: stablo
3 siječnja 2024. godine pretražen je dio brda Gradinovec i Mrzljak. Nisu pronađeni speleološki objekti.
4. siječnja 2024. godine izvršen je monitoring ispod velike stijene na Pokojcu do čijeg smo ulaza jedne špilje probali doći 2018. godine. Sada je taj dio neprepoznatljiv jer je palo puno novog materijala zbog krušljive stijene.
Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i penjanjeNakon toga pretražene su Sokolove pećine i dio Belskog dola na Ivanščici. Nisu pronađeni novi speleološki objekti
5. siječnja 2024. godine pretražen je dio sjeverne Ivanščice iznad Margečana i Velike Zije. Pronađena je jedna špilja radnog naziva „Skrovište“.
Opis fotografije nije dostupan.