Akcija čišćenja Jelovec jame i rudnika Velika Sutinska

U nedjelju, 7.06.2020. godine članovi Speleološke udruge „Kraševski zviri“ Ivanec organizirali su čišćenje Jelovec jame i rudnika Velika Sutinska na području Ravne gore. Objekti se nalaze na području Grada Lepoglave (naselja Žarovnica i Donja Višnjica). Na akciji čišćenja sveukupno je sudjelovalo 16 osoba. Osim educiranih speleologa SU „Kraševski zviri“, u pomoć čišćenju speleoloških objekata te njihovom transportu na površini priključili su se i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Varaždin, vatrogasci iz područja Lepoglave (DVD Kamenica, DVD Lepoglava) te speleolozi suradnici.

Čišćenje speleoloških objekata bilo je uspješno provedeno te je iz podzemlja izvučeno oko 2-3 m3 otpada. U dogovoru s Gradom Lepoglava otpad je ručno razvrstan te odvezen do prvog asfalta, kako bi ga mogli dalje preuzimati ovlaštena komunalna poduzeća.

Akciju je financijski podržao Grad Lepoglava na temelju rezultata Javnog natječaja financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2020. godini.

Godine 2019. onečišćeni objekti prijavljeni su „Čistom podzemlju“, volonterskoj speleološkoj inicijativi koja se bori protiv odbačenog otpada u speleološkim objektima te očuvanju krša. Speleološka udruga „Kraševski zviri“ Ivanec ja aktivni sudionik inicijative. Nakon čišćenja speleoloških objekata na ulaz istih postavljena je crvena pločica s natpisom „www.cistopodzemlje.info“.

Od više onečišćenih speleoloških objekata koji su prijavljeni na području Grada Lepoglave (Jelovec jama, Jadekova jama, Jama na Roščici, Vranjka jama, rudnik Velika Sutinska na Ravnoj gori te Markova (Bračkova) jama na Ivanščici), za prvo čišćenje izabrana su upravo ova dva objekta koja se nalaze na vodozaštitnom području izvorišta „Ravna gora“ (Jelovec jama) i „Sutinska“ (rudnik Velika Sutinska).

Jelovec jama nalazi se blizu Cimerplaca na Ravnoj gori, u blizini glavnog makadamskog puta (Predragov put). Pristup do jame je poprilično strmi, dok se u okolici jame nalazi gusto raslinje zbog čega je sam ulaz u jamu teško uočljiv.

Jamu je 2007. godine istražilo Hrvatsko biospeleološko društvo iz Zagreba. Jama je dubine 12 m i tlocrtne duljine 18 m. Prilikom istraživanja otpad nije bilo zabilježen. Onečišćenje jame evidentirano je 2017. godine prilikom monitoringa SU „Kraševski zviri“. Tada su na dubini od 10-ak metara uočene crne i žute plastične vreće, a sadržaj vreća su bile životinjske kosti.

Izvlačenje otpada na površinu je bilo zahtjevno zbog samih priprema odnosno izrade sidrišta u jami čija je funkcija bila transport speleologa te otpada. Kako jama nije vertikalna okomito, već je na ulazu kosina, to je zahtijevalo poduži transport otpada na površinu. Izvlačenje otpada je bilo organizirano na način da su speleolozi na dnu punili transportne vreće s otpadom, nakon čega je otpad podizao jedan speleolog u sredini vertikale te dalje dodavao otpad ostatku ekipe na površini. Od ulaza jame otpad je bio transportiran na leđima vrijednih volontera do makadamskog puta gdje se razvrstavao na različite vrste otpada.

Zahvaljujući prijevozu DVD-a Kamenica, otpad je na kraju prevezen makadamskim putem do prvog asfaltiranog puta kako bi ga mogli dalje preuzimati ovlaštena komunalna poduzeća.

Manje zahtjevno izvlačenje otpada bilo je iz rudnika Velika Sutinska, umjetnog speleološkog objekta koji je smješten u blizini vodocrpilišta „Sutinska“. Rudnik je 2007. godine istraživalo Hrvatsko biospeleološko društvo iz Zagreba. To je zapravo napušteni rudarski, istražni rov kojeg je iskopala željezara iz Siska 1950-ih godina kako bi otkrila za eksploataciju isplative količine željezne rude. Kanal je jednostavne morfologije, horizontalan, bez nagiba, duljine oko 15 m te prosječne visine i širine oko 2 m.

Iz rudnika je u akciji čišćenja izvađeno različitog vrsta otpada: staklenog (boce) otpada, plastičnog otpada (strgane bačve), plastične i metalne ambalaže od ulja, boja i lakova te elektroničkog otpada ispred samog ulaza u rudnik. Navedeni otpad je transportiran „ljudskim lancem“ preko potoka Žarovnica do asfalta, kako bi ga mogli dalje preuzimati ovlaštena komunalna poduzeća.

U kasnijoj fazi, na ulaz očišćenih speleoloških objekata planirano je postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada.
Kako bi se podigla ekološka svijet građana, nakon akcija čišćenja održat će se predavanje o zaštiti okoliša te problematici otpada u podzemlju (jesen-zima 2020).

Sudionici (abecednim redom): Androić Damir, Androić Nikolina, Belač Matija, Božak Goran, Canjuga Mario, Cikač Petar, Dubovečak Vinka, Jakopović Ivan, Kraš Valentina, Lončar Vanja, Ribić Katarina, Ribić Mladen, Ribić Sanjin, Vojnović Ivan, Vrbanec Filip, Žuliček Marko

Foto (abecednim redom): Androić Damir, Cikač Petar, Dubovečak Vinka, Kraš Valentina, Vanja Lončar (SU “Kraševski zviri” Ivanec)

Tekst: Vinka Dubovečak (SU “Kraševski zviri” Ivanec)

 

 

Čišćenje Jelovec jame te razvrstavanje otpada 

Otpad je transportiran do prvog asfalta zahvaljujući DVD-u Kamenica.

Čišćenje rudnika Velika Sutinska, razvrstavanje otpada te odlaganje pokraj obližnje asfaltirane ceste kako bi ju komunalno društvo lakše prikupilo.