Pronađene špilje u kanjonu Male Sutinske (Ravna gora)

U ožujku 2020. godine mala ekipa pošla je u rekognosciranje kanjona Mala Sutinska na Ravnoj gori gdje su pronađene 3 špilje radnih naziva: Tubasta špilja, Tisovka i Bršljanka.

Ekipa: Matija Belač, Marko Žuliček, Damir Androić i Vinka Dubovečak

Foto: Vinka

Tubasta špilja na zapadnoj padini kanjona Male Sutinske

U kanjonu potoka Mala Sutinska

Tisovka. Naziv špilje dan je zbog drva tise ispred ulaza u špilju.

 

Bršljanka. Naziv špilje dan je zbog bršljana iznad ulaza u špilju te pogled od ulaza na stjenovitu istočnu padinu Male Sutinske.