Istraživanje Kuča jame na Ravnoj gori

Na području Ravne gore (predio Kuća-gora, Općina Klenovnik) već je ranije istraživana Kuča jama, no nije u potpunosti istražena. Sinonim za Kuča jamu je još Jama 3 žabe i 3 […]

Očišćene dvije jame na Ravnoj gori

U nedjelju, 25.10.2020. sedmero članova Speleološke udruge “Kraševski zviri” Ivanec sudjelovalo je u čišćenju dvije jame na vršnom dijelu Ravne gore, na području Grada Lepoglave: Vranjka jame (dubine 5 m) […]

Nacrtane dvije špilje u Gornjoj Selnici

Dana 16.08. nacrtana su dva speleološka objekta na području Gornje Selnice, Južna Ivanščica, dolina potoka Selnica. Jedan speleološki objekt nazvan Inženjerka pronađena je prije, dok je druga špilja (Špičasta špilja) […]

Speleološka ekspedicija “NEDAM 2020”

Troje članova Speleološke udruge “Kraševski zviri” Ivanec su sudjelovali na speleološkoj ekspediciji “NEDAM 2020”: Karlo Škvarić, Damir Androić i Vinka Dubovečak u razdoblju od 25.-31.07.2020. Ekspediciju je organizirao SO PDS […]

Hanžekova jama i pronalazak špilje

U nedjelju 19.07. nekolicina članova udruge obavili su monitoring Hanžekove jame u Belcu, trenutačno najdublje jame Ivanščice i Hrvatskog zagorja (-25,5 m). Jamu su 2008. godine istražili članovi Hrvatskog biospeleološkog […]

Izlet u Mandelaju i Jankonku

Petorica veličanstvenih se za vikend 30.-31.05. uputila u špilje s jamskim ulazima – Mandelaju i Jankonku. Također, na terenu je održana kratka edukacija o korištenju topografske karte (M 1:25000) u […]

Rudnici u Novom i Starom Golubovcu

Nakon dojave o mogućem speleološkom objektu, uputili smo se u Novi Golubovec u potragu za istim. Ispostavilo se da se radi o starom jamskom odzračniku duljine oko 7 m koji […]